Dataskyddspolicy

Dataskyddspolicy

I vår dataskyddspolicy beskriver vi bland annat vilka typer av personuppgifter vi behandlar och hur länge vi sparar dem. PONCHO behandlar personuppgifter i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679, även kallad ”GDPR” efter dess engelska namn General Data Protection Regulation).

Sammanfattning av vår informationshantering
Vi samlar in och behandlar så lite information som möjligt, endast din professionella e-postadress.

Köper din organisation våra produkter och tjänster sparas din e-postadress, om du utses till vår kontaktperson, för att vi ska kunna kommunicera med dig inför, under och efter leverans av produkter och tjänster. Det ingår i vårt avtal att skicka e-post med nyheter och uppdateringar utan tidsbegränsning efter en leverans, dvs så länge du önskar.

Har du varit i kontakt med oss och efterfrågat information, personligen eller via din organisation, per telefon/e-post eller via vår webbplats, sparas din e-postadress för att vi ska kunna uppfylla din önskan.

Vid informationsutskick via e-post har du alltid möjlighet att rätta befintliga uppgifter och tacka nej till fler liknande utskick från oss, en så kallad opt-out. Du kan även begära ut dina uppgifter när som helst av oss.

Dina uppgifter finns kvar så länge som du är kund hos oss eller så länge du önskar få information.

Dataskyddsansvarig
Dataskyddsansvarig är PONCHO HB, organisationsnummer 916414-2771, med adress Vildapelvägen 9, 269 44 Båstad.

Underbiträde för våra e-postutskick
Våra e-postutskick hanteras av företaget MailChimp på vårt uppdrag. Hos MailChimp finns endast ditt namn, din e-postadress och din organisations namn. Uppgifterna tillhör PONCHO och lämnas aldrig vidare till någon annan. Ett datahanteringsavtal (DPA) är tecknat med MailChimp som garanterar att de hanterar informationen i enlighet med EU’s lagstiftning GDPR (General Data Protection Regulation) och vår policy.

Rättslig grund och ändamål för behandlingen

Fullgörande av avtal

När din organisation köper våra produkter och tjänster sparas din e-postadress, om du utses till vår kontaktperson, för att vi ska kunna kommunicera med dig inför, under och efter leverans av dessa. Det ingår i vårt avtal att skicka e-post med nyheter och uppdateringar utan tidsbegränsning efter en leverans.

Berättigat intresse

Om du är chef eller medarbetare i en organisation, och PONCHO har produkter och tjänster som förbättrar organisationens arbetsmiljöarbete, så kan vi komma att kontakta dig för att marknadsföra dessa. Detta då vi anser att vårt intresse som företag av att marknadsföra produkter och tjänster som förenklar och effektiviserar arbetsmiljöarbetet i en organisation, väger tyngre än ditt intresse som medarbetare i en organisation att inte bli föremål för marknadsföring. Kontakta oss om du vill veta mer om den intresseavvägning som vi har gjort.

Lagringstider
Vi lagrar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som beskrivs ovan.

Överföring av personuppgifter till andra
PONCHO säljer aldrig dina personuppgifter vidare till någon annan. Se även ovan under ”Underbiträde för våra e-postutskick”.

Dina rättigheter
Du har alltid rätt att begära ut de uppgifter om dig som vi sparat. Du har även rätt att få felaktiga uppgifter korrigerade och du kan begära att vi raderar dina uppgifter hos oss. De sistnämnda åtgärderna kan du själv utföra i samband med marknadsföringsutskick via e-post till dig. Du kan också när som helst begära att vi utför åtgärderna genom att skicka e-post till: info@poncho.se.

Samlad kunskap, pedagogiskt presenterad